Inox cijevi

Inox cijevi se mogu podijeliti u dvije grupe, okrugle i kvadratne odnosno pravougaone cijevi. Inox cijevi koriste se kod izuzetno visokog pritiska. Inox cijevi zavarene TIG postupkom drže visoke pritiske, pa zbog daleko niže cijene koštanja treba ispitati prije narudžbe koja cijev udovoljava vašim zahtjevima. Iako je inox otporan na razne uslove, ograde koje se rade od inoxa ipak zahtijevaju održavanje.