Inox lim

Zbog tehničkih karakteristika Inox limovi imaju široku primjenu. Inox limovi različitih kvaliteta koriste se najčešće u prehrambenoj industriji, u proizvodnji pića, u mljekarstvu, pivarstvu, podrumarstvu..., zatim u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, u građevinarstvu i arhitekturi, u ugostiteljstvu, itd. Postoje i vatrootporni inox limovi koji su otporni do radnih temperatura od 1100 °C, pa se koriste za izradu dijelova peći, ložišta, rešetki i sl.