Inox elementi za ogradu

Danas se inox materijali koriste sve više za izradu raznih ograda i rukohvata, u kombinaciji sa drugim materijalima kao što su staklo, drvo, pleksiglas i sl.